Kontakt

Meritum - Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ul. Nad Wąwozem 30
30-199 Kraków - Rząska
Tel.: (012) 
Mobile: 602-688-933, 606-267-749
Fax. (012)
e-mail: biuro@meritum-audyt.pl
Strona www: www.meritum-audyt.pl

Numer KRS: 207074 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
NIP : 676-22-66-596
REGON : 35681983
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

 

Spółka posiada polisę ubezpieczeniową w PZU S.A. od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

 

Zarząd:
Ewa Włodecka - Prezes Zarządu
Dorota Włodecka - Garbolińska - Wiceprezes Zarządu