Nasi klienci

Poniżej przedstawiamy zakres wykonywanych usług dla naszych klientów.

Usługi świadczone przez firmę audytorską od 2004 roku do grudnia 2019 roku:

 

 • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych:
  • spółki giełdowe:
   • PKM DUDA S.A. oraz spółek zależnych należących do grupy (Makton Sp. z o.o., EUROSMAK Sp. z o.o., Polska Wołowina Sp. z o.o.),
   • ARTERIA S.A. i spółki zależne z grupy: (4FUN TV, RIGALL DISTRIBUTION sp. z o.o. w Gdyni, POLYMUS Sp. z o.o.)
   • SKYLINE INVESTMENT S.A. i spółki zależne z grupy ( TELEINFO S.A.)
   • 4FUN MEDIA S.A.
  • badania sprawozdań spółki pozagiełdowych:
   • MPWiK S.A. w Krakowie (podwykonawca)
   • ZM SILESIA S.A. (podwykonawca)
   • EQUITY Investments S.A.
   • SYNERWAY S.A.
   • Centrum Ochrony SECURITY Sp. z o.o.
   • MOLO Sp. z o.o.
   • ZNTK Radom Sp. z o.o.
   • PKS Kozienice Sp. z o.o.
   • Polkon Aluminium Sp. z o.o.
   • Program Sp. z o.o.
   • Euro Mont Sp. z o.o.
   • Rakowice Sp. z o.o. w Krakowie
   • Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie
   • BODEKO Sp. z o.o. w Zawierciu
   • KONCEPT-L Sp. j. w Warszawie
   • GWARANT Sp. z o.o. i S.A. w Opolu
   • DTW ELEKTRONIKA Stefan Domagała w Krakowie
   • DTW Sp. z o.o.
   • RIVER Sp. j. w Krakowie ( usługa podwykonawstwa)

 

 • Przeglądy ksiąg na zlecenie inwestora (due diligance),badanie rozliczeń podatkowych:
  • przegląd GTFI S.A., GRALL S.A., Ade Line S.A. dla IDM Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. w Krakowie,
  • dla PKM DUDA SA : przeglądy MAKTON I EUROSMAK Sp. z o.o.,
  • dla SKYLINE INVESTMENT SA przegląd: JANDAR Sp. z o.o., BODEKO Sp. z o.o.
  • Perfektus Sp. z o.o. w Kielcach dla MCSI LTD w Warszawie

 

 • Sporządzanie części finansowej prospektów emisyjnych oraz audyt prognoz dla:
  • 4FUN MEDIA S.A.
  • ARTERIA S.A.
  • SKYLINE INVESTMENT S.A.

 

 • Opinie o wycenach firm, akcji, aportów dla Sądów :
  • MAKTON I EUROSMAK Sp. z o.o. dla PKM DUDA S.A.
  • ARTERIA RETAIL S.A. w Warszawie

 

 • Badanie planów połączenia i przekształceń spółek zgodnie z KSH na zlecenie Sądów:
  • ITC B. Kaczmarczyk & Drzyżdżyk Sp. j. w Krakowie - przekształcenie
  • AUTOGUARD & INSURANCE Sp. z o.o. w Warszawie- przekształcenie w S.A.
  • Konsorcjum Stali SA w Warszawie i Bodeko Sp. z o.o. w Zawierciu – plan połączenia
  • KONCEPT-L P. Lasocki, W. Stankiewicz- przekształcenie w S.A.
  • GWARANT Sp. z o.o. w Opolu- przekształcenie w S.A.
  • MIX-Nieruchomości Sp. z o.o. w Krakowie – przekształcenie w Sp. j.

 

 • Doradztwo w zakresie rachunkowości,

 

 • Doradztwo podatkowe,

 

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Spółka Meritum Audyt prowadzi księgi rachunkowe oraz doradztwo podatkowe dla 5 podmiotów gospodarczych (3 spółki z o.o., 2 stowarzyszenia).

 

 • Audyt zewnętrzny projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:
  • Dla POPON w Warszawie (7 projektów współfinansowanych przez UE)
  • Dla Nowe Motywacje Sp. z o.o. (2 Projekty szkoleniowe EFS wdrażane przez PARP)
  • Dla PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. w Krakowie (9 Projektów szkoleniowych EFS wdrażanych przez PARP)