O firmie

Spółka powstała w 2004 roku wpis do KRS 207074 w Krakowie, została wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2903 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Działalność jako firmy audytorskiej zakończono w grudniu 2019 roku.

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu - Ewa Włodecka Biegły Rewident nr ewid.4510.

Wiceprezes Zarządu - Dorota Włodecka - Garbolińska 

 

We wrześniu 2021 roku rozpoczęto likwidację Spółki. Powołano likwidatora: Dorotę Włodecką - Garbolińską

 

Doświadczenia Biegłego Rewidenta odpowiedzialnego za wykonanie prac:


Biegły Rewident Ewa Włodecka:

 • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Od 1985roku posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta
 • Od 1995r do 2005r była zatrudniona w charakterze Biegłego Rewidenta w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych REW-BI Sp. z o.o. w Krakowie będąc współwłaścicielem i członkiem zarządu tej Spółki.
 • Od 2004r jest Prezesem Zarządu i biegłym rewidentem w spółce z o.o. MERITUM AUDYT w Krakowie.
 • Jest autorem ponad dwustu opinii z badania sprawozdań finansowych rocznych (w tym badań sprawozdań skonsolidowanych), spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw państwowych, osób fizycznych prowadzących działalność, stowarzyszeń, fundacji,
 • Uczestniczyła w opracowywaniu części finansowej prospektów spółek giełdowych oraz badaniu sprawozdań finansowych tych spółek sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF, między innymi:
  • PKM DUDA SA (dwa prospekty)
  • Elstar Oils S.A.
  • COMP S.A. Warszawa (memorandum)
  • DM IDM S.A.
  • ATRERIA S.A.
  • SKYLINE INVESTMENT S.A.
  • 4FUN MEDIA S.A.
 • Udział w opracowaniu wielu analiz i ekspertyz finansowych,
 • Opracowanie opinii na zlecenie Sądów w sprawie przekształcania i łączenia się spółek, oraz opinii w sprawie aportów spółek akcyjnych
 • We wrześniu 2005 roku uzyskała certyfikat potwierdzający udział w seminarium związanym z obligatoryjnym doskonaleniem biegłych rewidentów "Środki Unijne przedmiotem badania biegłego rewidenta"
 • Prowadziła Audyt zewnętrzny kilkunastu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej , w których jednostką wdrażającą był PARP.