Oferta

Nasza oferta obejmuje szeroką gamę usług audytorskich, doradczych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych. Posiadane doświadczenie pozwala nam wykonywać naszą pracę sprawnie, szybko i profesjonalnie.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię Biegłych Rewidentów MERITUM AUDYT Sp. z o.o.:


1) W zakresie usług audytorskich przeprowadzanie badań i przeglądów:

  • sprawozdań finansowych,
  • skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

2) Sporządzanie części finansowej prospektów emisyjnych.
3) Sporządzanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych, w tym:

  • analiz finansowych i podatkowych,
  • wycen przedsiębiorstw, akcji, aportów, itp.
  • opinii na zlecenie Sądów – w związku z przekształceniem, połączeniem, podwyższeniem kapitałów spółek prawa handlowego,
  • badanie planów przekształceń spółek kapitałowych.

4) Doradztwo w zakresie rachunkowości.
5) Doradztwo podatkowe.
6) Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
7) Audyt zewnętrzny projektów finansowanych z środków unijnych.